BADANIA/ AKTUALNE PROJEKTY

BEZOBRAZIE

PROJEKT ARTYSTYCZNO – BADAWCZY 2018- 2020

Projekt wykorzystuje innowacyjne rozwiązania i technologie pozwalające na stworzenie unikalnej, w pełni interaktywnej ekspozycji autorskich dzieł malarskich artystki. Obraz staje się punktem wyjścia dla dzieła transmedialnego. Oprócz walorów artystycznych – ma on na celu zbadanie jak medium wpływa na odbiór dzieła. Widz spotyka się z płótnem i zawartą w nim historią, doświadczając unikalnej możliwości odkrycia poszczególnych etapów powstawania dzieła poprzez kontakt z vr-ową wersją obrazu, animacją, czy interaktywną instalacją w przestrzeni, co pozwala mu na znalezienie własnej strefy komfortu – subiektywnego doświadczenia “optymalnego momentu dzieła” odpowiadając na wrażliwość człowieka  w czasach zdominowanych przez ars electronica.

Działanie w ramach Katedry Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Opieka artystyczna: prof. Grzegorz Biliński

SYMBIONT

PROJEKT ARTYSTYCZNO-BADAWCZY 2019

Intermedialny projekt artystyczno-badawczy weryfikujący możliwość twórczego wykorzystania potencjału pigmentu termochromatycznego i jego przystosowania do potrzeb malarstwa.

 „Out of the blue” (tłum. „Niespodziewanie”) to autorski eksperymentalny cykl malarski, który rozpoczyna działania w ramach ww projektu, czyniąc z obrazu rodzaj interaktywnego „symbiontu” – niemal żywego tworu – zdolnego do kohabitacji z człowiekiem. Obrazy te – na dalszych etapach projektu – poza walorami wynikającymi z tradycyjnej techniki malarskiej, będą charakteryzować się nieustającą zmiennością. Ich dynamika wynika z właściwości fizykochemicznych zastosowanych pigmentów. Barwy są bowiem zmienne i ściśle uzależnione od temperatury otoczenia, a ich oddziaływanie na odbiorcę – jest starannie zaprogramowane. Artysta decyduje o tym, czy i w jakim stopniu zmiany będą widoczne dla otoczenia.

STREFY DYS-KOMFORTU

PROJEKT ARTYSTYCZNO BADAWCZY 2019

 Cykl przypomina żywy organizm współistniejący z widzem – jego obecność – uważność – dotyk – zmienia w tym wypadku – dosłownie – wizualną strukturę obrazu. Dynamika obrazów wynika w równym stopniu z kompozycji, co z właściwości fizykochemicznych zastosowanych pigmentów. Barwy są bowiem ściśle uzależnione od temperatury otoczenia, a ich oddziaływanie na odbiorcę – jest starannie zaprogramowane. W tym sensie w swojej strukturze obrazy „Strefy Dys-komfortu” nawiązują do animacji.

Zamiast immersji cyfrowego świata mamy tu jednak zanurzenie w realis, gdzie „uważność” i „obecność” są kluczem do interakcji z dziełem. Swój właściwy – optymalny, według założeń autorki wygląd  obrazy przybierają przy temperaturze poniżej 15 stopni Celcjusza i dla takich warunków ekspozycji zostały stworzone. Stąd prace pokazywane są poza bezpieczną przestrzenią galerii. Jest to sytuacja wymagająca od widza wyjścia poza strefę komfortu i wiąże się z fascynacją autorki sztuką w przestrzeni publicznej. Stanowi także swego rodzaju krytykę instytucjonalizmu, gdyż autorka  jest z wyboru – przykładem „artysty nieobecnego” w obiegu komercyjnym i instytucjonalnym.

MO-JE MIA-STO

DZIAŁANIA 2018 – 2020

Archisfera jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie przestrzenią jako zespołem zjawisk występujących w synergicznej i organicznej strukturze powiązań. Dlatego w swoich poszukiwaniach wykraczam poza myślenie o obrazie jako o obiekcie.

Punktem odniesienia i inspiracją staje się przestrzeń. Miasto i architektura, która dzięki malarstwu zmienia bryłę architektoniczną w rodzaj instalacji artystycznej, pozostając w ścisłej relacji z mieszkańcami.

mo-JE Mia-STO to sto miejsc ukrytych w miejskiej dżungli, które artystka wypełniła swoimi obrazami. Animacje, grafiki, plakat, czy malarstwo znajdują się na prywatnej mapie, wrastając w miasto w rozszerzonej rzeczywistości, stając się graffiti przyszłości – dodając nowe sensy do urbanistycznej, pulsującej tkanki Krakowa.

(Visited 86 times, 1 visits today)